Energetsko certificiranje

Danom ulaska u Europsku uniju počela je obveza izdavanja energetskih certifikata za postojećezgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju.
Certifikat mora biti dostupan na uvidkupcu, prije sklapanja ugovora o kupoprodaji.

energocert_img_001

Što se dobiva energetskim certifikatom?

Energetski certifikat daje informaciju o energetskom svojstvu zgrade ili njezinesamostalne uporabne cjeline i služi za usporedbu zgrada u odnosu na njihovaenergetska svojstva, učinkovitost njihovih energetskih sustava, te kvalitetu i svojstvaovojnice zgrade. Ovisno o potrošnji energije objekt se smješta u jedan od 8 energetskihrazreda: A+, A, B, C, D, E, F, G.
Detaljnijom analizom objekta daju se preporuke za poboljšanje energetske učinkovitosti objekta kao i vrijeme povrata investicije.

energocert_img_002

Uštedom energije i korištenjem obnovljivih izvora energije doprinosimo očuvanju okoliša, ali i uštedi vlastitih sredstava.
Energetski certifikat vrijedi 10 godina.

Za objekte za koje ne postoji dostatna dokumentacija na temelju koje se može izdati energetski certifikat, mora se obaviti energetski pregled, na temelju kojeg se izrađuje energetski certifikat.


Vrste zgrada u cjelini ili samostalnih uporabnih cjelina zgrada za koje se izdaje energetski certifikat određene su prema pretežitoj namjeni korištenja i dijele se na:

A. stambene zgrade:

 1. s jednim stanom i stambene zgrade u nizu s jednim stanom za koje se izrađuje jedan energetski certifikat,
 2. sa dva i više stana i zgrade za stanovanje zajednica (npr.: domovi umirovljenika, đački, studentski, radnički odnosno dječji domovi, zatvori, vojarne i slično) za koje se u pravilu izrađuje jedan zajednički certifikat, a može se izraditi i zasebni energetski certifikat.

B.1. nestambene zgrade:

 1. uredske, administrativne i druge poslovne zgrade slične pretežite namjene,
 2. školske i fakultetske zgrade, vrtići i druge odgojne i obrazovne ustanove,
 3. bolnice i ostale zgrade namijenjene zdravstveno‐socijalnoj i rehabilitacijskoj svrsi,
 4. hoteli i restorani i slične zgrade za kratkotrajni boravak (uključivo apartmani),
 5. sportske građevine,
 6. zgrade veleprodaje i maloprodaje (trgovački centri, zgrade s dućanima),
 7. druge nestambene zgrade koje se griju na temperaturu +18°C ili višu (npr.: zgrade za promet i komunikacije, terminali, postaje, zgrade za promet, pošte, telekomunikacijske zgrade, zgrade za kulturno‐umjetničku djelatnost i zabavu, muzeji i knjižnice, i sl.)

B.2. ostale nestambene zgrade

 • u kojima se koristi energija radi ostvarivanja određenih uvjetakondicioniranja.

I stanovi manji od 50 m² moraju imati kod prodaje energetski certifikat.


Izdavanje energetskog certifikata nije potrebno za:

 1. nove zgrade, postojeće zgrade i samostalne uporabne cjeline zgrade u novim ili postojećim zgradama koje se prodaju, iznajmljuju, daju na leasing ili daju u zakup i koje imaju uporabnu korisnu površinu manju od 50 m²;
 2. zgrade koje imaju predviđeni vijek uporabe ograničen na dvije godine i manje;
 3. privremene zgrade izgrađene u okviru pripremnih radova za potrebe organizacije gradilišta;
 4. radionice, proizvodne hale, industrijske zgrade i druge gospodarske zgrade koje se, u skladu sa svojom namjenom, moraju držati otvorenima više od polovice radnog vremena ako nemaju ugrađene zračne zavjese;
 5. jednostavne građevine utvrđene posebnim propisom;
 6. postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju ili se pravo vlasništva prenosi u stečajnom postupku u slučaju prisilne prodaje ili ovrhe;
 7. postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju ili iznajmljuju bračnom drugu ili članovima uže obitelji;
 8. zgrade koje se ne griju ili se griju na temperaturu do +12 °C osim hladnjača.

Pojedinačne samostalne uporabne cjeline zgrada koje se iznajmljuju, daju na leasing ili u zakup morat će imati važeći energetski certifikat dostupan na uvid najmoprimcu ili zakupcu, prije sklapanja ugovora o iznajmljivanju, leasingu ili zakupu od 1. siječnja 2016. godine.

Copyright © 2014 - 2019. BO-JA KRIVOŠIJA d.o.o.
Web by DP