ISO 14001 sustav upravljanja okolišem

ŠTO JE SUSTAV UPRAVLJANJA  OKOLIŠEM “ EMS“ ili “ ISO 14001“?

EMS (Environmentalmanagementsystem) je sustav upravljanja okolišem koji je definiran međunarodnom normom ISO 14001, a temelji se na nastojanju uprave za:
poštivanjem propisa iz područja okoliša, trajnim poboljšanjima i sprječavanjem zagađivanja okoliša.

Osnovni zahtjevi norme ISO 14001 su:

 • definirati politiku i ciljeve okoliša
 • prepoznati sve aspekte i utjecaje na okoliš organizacije
 • prepoznati sve zakonske i druge zahtjeve vezane za okoliš koje se odnose na organizaciju
 • definirati obveze i odgovornosti zaposlenika
 • definirati način komunikacije o značajnim aspektima okoliša
 • osigurati resurse
 • definirati mjere za smanjenje i/ili eliminaciju negativnih utjecaja na okoliš
 • pratiti ostvarene rezultate
 • poduzimati radnje za kontinuirano poboljšanje sustava upravljanja okolišem.

ŠTO JE ISO 14001?

ISO 14001 predstavlja međunarodnu normu koja određuje kako treba uspostaviti i razvijati učinkoviti sustav upravljanja okolišem.
Odluka o certifikaciji EMS sustava povezana je s potrebom da se pokaže način rada, bilo da se time udovoljava zahtjevu klijenta, bilo želji za uspostavljanjem boljih odnosa sa državnim službama za obavljanje nadzora i kontrole. 

Sustav upravljanjem okolišem obuhvaća:

 • utvrđivanje svih načina na koje organizacija utječe na okoliš
 • utvrđivanje svih zahtjeva vezanih uz očuvanje okoliša koje pred organizaciju postavljaju relevantni propisi
 • utvrđivanje procesa utjecaja na okoliš, resurse, odgovornosti i ovlaštenja za njihovo provođenje
 • postavljanje ciljeva vezanih uz očuvanje okoliša, praćenje ostvarenja ciljeva i kontinuirano poboljšavanje sustava upravljanja okolišem.

Upravljanje okolišem prema zahtjevima norme osigurava:

 • smanjenje nepovoljnih utjecaja na okoliš
 • brzi odziv u slučaju nezgoda ili izvanrednih situacija
 • smanjenje troškova (energije, materijala…)
 • usklađivanje poslovanja sa zakonskim zahtjevima
 • pozitivnu predodžbu tvrtke u javnosti
 • motiviranost zaposlenika.

KOJE PREDNOSTI  TVRTKAMA  DONOSI CERTIFIKAT ISO 14001:2004?

Danas sazrijevaju preduvjeti za drukčiji odnos certificiranih tvrtki sa javnim službama i službama za nadzor (npr., lakše dobivanje ovlaštenja, jednostavnija kontrola) te poboljšanje imagea organizacije. Zakon o javnoj nabavi (čl. 54) prepoznao je EMAS kao jedan od kriterija kvalitete. Broj tvrtki koje su se odlučile slijediti logiku kvalitete sustava neprekidno raste.

 • “ISO 14001“ PRVI KORAK DO „EMAS-a“
 • EMAS (Eco-Management andAuditScheme) dobrovoljna je norma koja je primjenjiva, na razini EU i EEZ-a, na sve javne ili privatne organizacije koje žele procijeniti i poboljšati svoje upravljanje okolišem.

EMAS Eco-Management and Audit Scheme

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) uredba, punim nazivom ”Uredba Vijeća (EU) br. 1836/93 od 29. lipnja 1993. o dobrovoljnom sudjelovanju industrijskih poduzeća u sustavu Zajednice za upravljanje okolišem i ispitivanje okoliša pogona” dobrovoljna je norma koja je primjenjiva, na razini EU i EEZ-a, na sve javne ili privatne organizacije koje žele procijeniti i poboljšati svoje upravljanje okolišem.

EU je odgovorio na potrebe tvrtki za razvijanjem jednog standarda za upravljanje okolišem objavljivanjem pravila EMAS (CouncilRegulation 761/01). Definirajući elemente sustava upravljanja okolišem, pravilo 761/2001 se poziva na ISO 14001 koje u svakom pogledu predstavlja sastavni dio EMAS-a. Na taj je način maksimalno povećana sinergija za kombiniranu primjenu ISO 14001-EMAS u tvrtkama koje žele pokazati svoje ekološko dostignuće te javnosti obznaniti svoje postavke za upravljanje okolišem.

EMAS je pojačan integriranjem EN/ISO 14001 sustavom ekološkog upravljanja koji je postao preduvjet za EMAS; usvajanjem upečatljivog EMAS zaštitnog znaka kojim se označava EMAS registracija vanjskom svijetu, te značajnijim uvažavanjem neizravnih učinaka kao što su oni vezani za financijske usluge ili upravne i planske usluge.


KAKO SE REGISTRIRATI?

Uvesti i primijeniti sustav upravljanja okolišem prema zahtjevima ISO 14001 tj. EMS
Postupite prema Uredbi o uključivanju organizacija u sustav upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja

 • Na temelju članka 117. stavka 5. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 110/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. rujna 2008. godine donijela UREDBU O UKLJUČIVANJU ORGANIZACIJA U SUSTAV UPRAVLJANJA OKOLIŠEM I NEOVISNOG OCJENJIVANJA objavljenu u Narodnim novinama 114/08.
 •  Napomena: Uredba stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. 
Copyright © 2014 - 2019. BO-JA KRIVOŠIJA d.o.o.
Web by DP