ISO 9001 sustav upravljanja kvalitetom

Norma ISO 9001:2008 međunarodno je priznata norma uvedena od Međunarodne organizacija za standardizaciju (ISO) za sustave upravljanja kvalitetom. Uspostava, primjena, certificiranje i stalno poboljšanje sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima normi iz obitelji ISO 9001 danas se koristi u cijelom svijetu i primjenjuje na sve vrste proizvodnih, uslužnih i upravnih organizacija bez obzira na njihovu veličinu i vrstu djelatnosti.


Obuhvaća osnovne procese unutar organizacije (prodaja, razvoj, nabava, proizvodnja/pružanje usluga, poboljšavanje, …), osiguravajući kroz sljedeće radnje da su ovi procesi vođeni u nadziranim uvjetima:

 • opisivanje procesa (ulazne i izlazne vrijednosti, vlasnik procesa, tijek procesa, odgovornosti, zahtjevi za proces),
 • postavljanje mjerljivih ciljeva procesa na temelju usporedivih podataka i informacija,
 • mjerenje i nadzor procesa preko ključnih pokazatelja izvedbe (KPI) procesa,
 • analiziranje podataka i izvještavanje o uspješnosti procesa,
 • poboljšavanje procesa.

Uspješno implementiran sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008 i poslovanje u skladu sa zahtjevima ove norme je opće prihvaćen način rada kojim osiguravamo sadašnjim i budućim  kupcima (investitorima) ili partnerima očekivanu kvalitetu proizvoda ili usluga.


ŠTO JE SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM “SUK” ili ENGLESKI “QMS”?

Dugoročna uspješnost organizacije ne ovisi primarno o kvaliteti proizvoda, kapacitetima njihovih resursa ili o trenutnim poslovnim rezultatima. Jamstvo dugoročne kvalitete leži u sustavnom pristupu upravljanju.

Qualitymanagement sistem (QMS) je sustav upravljanja kvalitetom propisan međunarodnom normom ISO 9001.


ŠTO JE ISO 9001 CERTIFIKAT?

ISO 9001 certifikat je potvrda primjene sustava upravljanja kvalitetom u skladu sa međunarodnom normom, a izdaje se od akreditirane certifikacijske kuće. Takav certifikat priznat je u cijelom svijetu.

Krajem 2006. godine norma ISO 9001:2000 bila je prisutna u 170 zemalja, a prema kojoj je bilo ukupno certificirano preko 850.000 organizacija iz svih područja djelatnosti.

2008. godine ISO je objavio novo izdanje norme. U normi ISO 9001:2008 nema bitnih promjena u sadržaju norme u odnosu na prethodno izdanje ISO 9001:2000. Svi osnovni zahtjevi su ostali nepromijenjeni. Poboljšanja se odnose na uvođenje novog pojma “outsourcing” i njegovo implementiranje u sustav upravljanja kvalitetom. Veći se značaj daje članu uprave koji je odgovoran za praćenje sustava upravljanja kvalitetom.

Ova međunarodna norma promovira usvajanje procesnog pristupa pri razvoju, implementaciji i poboljšavanju djelotvornosti sustava upravljanja kvalitetom, kako bi se povećalo zadovoljstvo kupca ispunjavanjem kupčevih zahtjeva.


KOJE PREDNOSTI TVRTKAMA DONOSI CERTIFIKAT ISO 9001:2008?

Certifikatom ISO 9001:2008 dokazujete:

 • pouzdanost Vas kao proizvođača -dobavljača,
 • ozbiljnost organizacije i usmjerenost prema kvaliteti,
 • sustav kontrole kvalitete proizvoda,
 • stalno poboljšavanje proizvoda i usluga,
 • Zakon o javnoj nabavi (čl. 54) prepoznao je QMS kao jedan od kriterija kvalitete.

Sustavnim upravljanjem kvalitetom postižete unutrašnja poboljšanja:

 • nadzor procesa i troškova poslovanja,
 • međusobno uređene odnose unutar organizacije,
 • povećanje efikasnosti i produktivnosti.

KOJE SU FAZE USPOSTAVE SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM I CERTIFICIRANJA?

 • Pripremne aktivnosti koje uključuju snimku i analizu postojećeg  stanja (organizacija, resursi, procesi)
 • Edukacija poslovodstva te ključnih zaposlenika za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom
 • Planiranje potrebnih aktivnosti za uspostavu sustava upravljanja kvalitetom, a obuhvaćaju procese, dokumentaciju, zapise te razradu svih elemenata sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008
 • Implementacija sustava – postupno uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u poslovanje i svakodnevni rad, provjera implementiranog sustava provedbom internih audita
 • Certifikacija sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008  – implementirani sustav procjenjuju i ocjenjuju neovisne akreditirane certifikacijske kuće tijekom certifikacijskog audita.

POTPORA MINISTARSTVA GOSPODARTSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

U Hrvatskoj je do danas certificirano preko 2500 tvrtki i ustanova od strane 13 certifikacijskih kuća. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva redovito odobrava nepovratna financijska sredstva za sufinanciranje troškova uvođenja i certificiranja sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001.

Copyright © 2014 - 2019. BO-JA KRIVOŠIJA d.o.o.
Web by DP