Standard EN ISO 3834

EN ISO 3834 (ISO 3834) je Europski (međunarodni) standard kreiran od strane profesionalaca u zavarivanju koji:

  • se odnosi na upravljanje procesima proizvodnje zavarivanjem
  • specificira zahtjeve koji se odnose samo na kvalitetu zavarenog proizvoda
  • potiče aktivni pristup menadžmenta i kontrole kvaliteta zavarenog proizvoda u radionicama ili na mjestu izgradnje, orijentiran na proizvod/proces
  • također, on je sistem za tvorničku (proizvodnu) kontrolu aktivnosti pri izradi proizvoda

Standard EN ISO 3834 nije sveobuhvatan sistem menadžmenta kvalitetom, ali pruža definitivnu listu posebnih elemenata i organizaciju kontrole koja je potrebna na mjestima gde se koristi zavarivanje. Razvijen je sa ciljem da identificira sve faktore koji mogu utjecati na kvalitetu zavarenog proizvoda i koji zahtijevaju kontrolu u svim fazama prije, za vrijeme i nakon zavarivanja.


EN ISO 3834 Zahtjevi kvalitete pri zavarivanju topljenjem metalnih materijala se sastoji iz šest dijelova:

  1. EN ISO 3834-1: Kriteriji za izbor odgovarajućeg nivoa zahtjeva kvalitete
  2. EN ISO 3834-2: Opći zahtevi kvalitete
  3. EN ISO 3834-3: Standardni zahtjevi kvalitete
  4. EN ISO 3834-4: Osnovni zahtjevi kvalitete
  5. EN ISO 3834-5: Dokumenti sa kojima je neophodno usaglasiti tvrdnju o usaglašenosti zahtjeva kvalitete ISO 3834-2, ISO 3834-3 ili ISO 3834-4
  6. CEN ISO/TR 3834-6: Uputstva za implementaciju ISO 3834

 

Copyright © 2014 - 2019. BO-JA KRIVOŠIJA d.o.o.
Web by DP